Oordeel 2013-49, arts, kanker, zorgvuldigheidseisen algemeen

Patiënte kampte met vasculaire, cardiale en pulmonale problematiek en met chronische lymfatische leukemie. Haar lijden bestond uit algehele zwakte, ernstige dyspnoe en pijn in het hele lichaam. Kort voor overlijden werd zij opgenomen in het ziekenhuis. Patiënte verzocht daar aan de verpleging en de hoofdbehandelaar, een collega van de meldend arts, om euthanasie. De hoofdbehandelaar kon de euthanasie niet uitvoeren. De meldend arts sprak patiënte voor het eerst op de dag van de levensbeëindiging. Hij had zich tevoren over patiënte geïnformeerd en contact gehad met de SCEN-arts. De meldend arts kon tot de overtuiging komen dat voldaan was aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen.