Oordeel 2013-68, arts, aandoeningen van het zenuwstelsel, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte, een vrouw van 60-70 jaar, had bijna veertig jaar een tetraparese. Zij maakte lange tijd gebruik van een elektrische rolstoel en communiceerde met behulp van een computer. Door haar toegenomen spierzwakte en algehele achteruitgang was patiënte hier uiteindelijk niet meer toe in staat. Zij werd steeds afhankelijker van anderen en de communicatie verliep steeds moeizamer. Patiënte, die lang tegen de achteruitgang had gevochten, had uiteindelijk alle autonomie verloren. Arts kon tot de overtuiging komen dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.