Oordeel 2013-61, arts, longaandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte, een vrouw van 60-70 jaar, kampte met morbide obesitas, lymfoedeem, decubitus, erysipelas, hartfalen en COPD. Zij raadpleegde vele specialisten en kreeg wondzorg door specialistische verpleegkundigen, maar dit leidde niet tot verbetering van haar toestand. Patiënte sliep in een stoel en kwam haar huis niet meer uit. Het lijden van patiënte bestond uit ernstige kortademigheid, ernstige pijnklachten, immobiliteit en afhankelijkheid. Zij ervoer haar situatie als mensonterend en leed onder de uitzichtloosheid en angst om de regie over haar leven te verliezen. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.