Oordeel 2013-21, arts, psychiatrisch

Patiënt, 60-70 jaar, lijdt al vanaf zijn jeugd aan neurologische en psychiatrische aandoeningen zoals angst- en paniekstoornissen, conversie met verlammingen, compulsieve stoornissen, depressies en excessief piekeren. Hij wordt vele malen opgenomen. Medicamenteuze behandelingen mislukken. Patiënt raakt in een isolement, is moegestreden en kan nergens rust vinden. Patiënt wendt zich tot de Stichting Levenseinde Kliniek. Acht maanden voor het overlijden onderzocht een psychiater de patiënt en concludeert dat sprake is van een ernstige en waarschijnlijk chronische depressieve episode. Vanaf twee maanden voor de levensbeëindiging bezoekt de arts, huisarts, patiënt diverse malen. Arts consulteert een SCEN-arts, tevens psychiater. De consulent acht patiënt volledig wilsbekwaam en vindt geen aanwijzingen voor een depressie of andere psychiatrische stoornis en oordeelt dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.