Oordeel 2013-20, arts, psychiatrisch

Patiënt, 60-70 jaar, heeft sinds de puberteit episodes van depressies. Hij ondergaat allerlei behandelingen en wordt meermalen opgenomen. De medicatie geeft geen blijvend resultaat en de ECT-behandelingen geven complicaties en worden daarom gestaakt. Bijkomende persoonlijkheidsproblematiek compliceert de behandeling. De behandelend psychiater ziet geen behandelmogelijkheden meer. Patiënt heeft diverse malen een tentamen suïcidii gepleegd. De arts, zelf psychiater, raadpleegt als consulenten een onafhankelijke huisarts/SCEN-arts en een onafhankelijk psychiater, die beiden oordelen dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.