Oordeel 2013-06, arts, psychiatrisch

Patiënt, 60-70 jaar, heeft ruim veertig jaar bipolaire stoornis. Laatste jaren is er alleen sprake van depressieve symptomen. Patiënt ondergaat meerdere behandelingen. Als gevolg van vele ECT-behandelingen krijgt patiënt geheugenverlies. Jaar voor overlijden krijgt patiënt CVA met als restverschijnsel fatische stoornissen en toename geheugenklachten. Ook verslechtert visus en gehoor. Geraadpleegd psychiater acht patiënt wilsbekwaam ten aanzien van euthanasieverzoek. Arts, huisarts, raadpleegt onafhankelijke psychiater/SCEN-arts als consulent, die oordeelt dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.