Oordeel 2008-02, huisarts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënte was sinds zeven jaar voor het overlijden bekend met acute lymfoblasten leukemie. Ze was behandeld met chemotherapie en er werd uiteindelijk overgegaan tot een beenmergtransplantatie. De laatste paar weken voor haar overlijden ging de toestand van patiënte snel zeer fors achteruit.