Oordeel 2014-96, huisarts, psychiatrisch, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Bij patiënte, een vrouw 40-50 jaar, was sprake van chronische recidiverende depressies, een obsessief compulsieve stoornis met dwangmatig suïcidaal piekeren en (mogelijk) een borderline karakterstoornis. Zij had verscheidene suïcidepogingen ondernomen. Patiënte was meermalen opgenomen geweest en was behandeld met talloze medicamenten en therapieën (o.m. elektroshocktherapie). Dit alles had geen effect op haar stemming en suïcidaliteit. De arts, haar huisarts, vroeg een second opinion van een psychiater. Op diens advies volgde patiënte nog een training. Daarna kreeg zij nog een training en therapie; alles zonder resultaat. Volgens de behandelend psychiater waren er geen behandelingsmogelijkheden meer. De door de arts geraadpleegde onafhankelijk psychiater concludeerde dat patiënte wilsbekwaam was en dat er geen behandelingsmogelijkheden meer waren. Volgens de consulent, huisarts/SCEN-arts, was aan de zorgvuldigheidseisen voldaan.