Oordeel 2013-05, huisarts, psychiatrisch

Patiënt, man van 70-80 jaar, heeft ruim 35 jaar chronische paniekstoornis en agorafobie, afgewisseld met periodes van depressie. Patiënt ondergaat veel therapieën, medicamenteus en psychotherapeutisch. Wordt ook meerdere keren opgenomen in psychiatrische klinieken, zonder langdurig effect. Na overlijden van ex-vrouw verdwijnt vechtlust patiënt. Hij wil geen verdere behandeling meer vanwege te grote lijdensdruk. Arts (huisarts) raadpleegt psychiater voor second opinion. Deze concludeert, gelet op leeftijd patiënt, beperkte effectiviteit van eerdere behandelingen en ernstige persoonlijkheidsproblematiek, geen redelijke behandelmogelijkheden meer aanwezig en lijden uitzichtloos en ondraaglijk. Geraadpleegde SCEN-arts (huisarts) onderschrift deze conclusie. Beiden achten patiënt wilsbekwaam.,