Oordeel 2012-62, huisarts, psychiatrisch

Patiënte is al jaren depressief en er is sprake van excessief alcoholgebruik. Behandelingen, begeleiding en opnames hebben geen effect. Patiënte doet een tentamen suïcidii. Volgens de behandelend psychiaters zijn er geen behandelingsmogelijkheden meer en is patiënte wilsbekwaam ten aanzien van haar euthanasieverzoek. De arts, zelf huisarts, raadpleegt een consulent. De arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden en een vrijwillig en weloverwogen verzoek.