Oordeel 2014-7, arts, hart- en vaataandoeningen, niet vragen oproepend

Patiënt, een man van 80-90 jaar, was al jaren bekend met gegeneraliseerd vaatlijden, hartproblemen en (uiteindelijk terminale) nierinsufficiëntie. De laatste maanden ontwikkelde hij ook artherosclerotische retinopathie. Het lijden van patiënt bestond uit algehele malaise en snel toenemende visusproblemen met blindheid tot gevolg. Patiënt had last van pijn op de borst, aanhoudende misselijkheid en braken. Hij leed onder de lichamelijke aftakeling en de uitzichtloosheid van zijn situatie.