Oordeel 2014-16, arts, hart- en vaataandoeningen, niet vragen oproepend

Patiënte, een vrouw van 70–80 jaar, had pericard- en pleuravocht, hartfalen en pulmonale hypertensie. Het lijden van patiënte bestond uit hevige benauwdheid bij geringe inspanning. Zij was nergens meer toe in staat, volledig bedlegerig en afhankelijk van zorg en kampte met gevoelens van machteloosheid. Patiënte leed ook onder het gebrek aan kwaliteit van leven, de angst om te stikken en de uitzichtloosheid van haar situatie.ing