Oordeel 2014-11, arts, hart- en vaataandoeningen, niet vragen oproepend

Patiënte, een vrouw van 40-50 jaar, was sinds jaren bekend met progressief hartfalen. Op het laatst was sprake van terminaal hartfalen. Het lijden van patiënte bestond uit continue benauwdheid en extreme vermoeidheid. Zij was tot niets meer in staat en volledig bedlegerig en afhankelijk van de zorg van anderen. Patiënte leed onder de angst om te stikken en onder de zinloosheid en uitzichtloosheid van haar situatie.