Oordeel 2013-99, arts, hart- en vaataandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, geen redelijke andere oplossing

Patiënt onderbrak de in gang gezette euthanasie procedure in verband met een mogelijke behandeling van zijn klachten. Toen toch geen behandeling mogelijk bleek zette hij zijn euthanasiewens door.