Oordeel 2013-46, arts, hart- en vaataandoeningen, niet vragen oproepend

Patiënte, een vrouw van 80-90 jaar, leed aan terminaal hartfalen en nierinsufficiëntie. Zij kampte met verzwakking, hevige pijn, chronische benauwdheid ook in rust, decubitus, volledige bedlegerigheid en afhankelijkheid van zorg. Ook leed patiënte onder de uitzichtloosheid van haar situatie, de algehele achteruitgang en het niets meer kunnen. De consulent bezocht patiënte twee maal. Beide keren was volgens deze aan de zorgvuldigheidseisen voldaan.