Oordeel 2013-42, arts, hart- en vaataandoeningen, niet vragen oproepend

Patiënt, een man van 90-100 jaar, was bekend met polyartrose, LUTS-klachten, hart- en vaatlijden, chronische bronchitis, maculadegeneratie en recidiverende erysipelas. Na een myocardinfarct verslechterde zijn toestand. Patiënt kampte met continue hevige gewrichtspijn, bedlegerigheid, volledige afhankelijkheid van zorg en de zinloosheid van zijn situatie. De consulent bezocht patiënt twee maal. De eerste keer bleken er nog mogelijkheden om het lijden te verlichten, de tweede keer niet meer.