Oordeel 2013-40, arts, longaandoeningen, niet vragen oproepend

Patiënt, een man van 80-90 jaar, was bekend met longfibrose, een nierfunctiestoornis, diabetes mellitus en hartfalen. Hij kampte met hevige benauwdheid, extreme vermoeidheid, het nergens meer toe in staat zijn, verzwakking, obstipatie en incontinentie. Patiënt, voorheen een actieve man, was nu volledig bedlegerig en afhankelijk van zorg. Hij leed onder het hiermee gepaard gaande verlies van regie en waardigheid.