Een niet-behandelend arts in niet-acute situaties

Ook een arts die geen behandelaar is van de patiënt kan een verzoek om euthanasie uitvoeren. Deze arts zal in het algemeen aannemelijk moeten maken dat hij voldoende tijd heeft genomen om de situatie van de patiënt, in relatie tot de wettelijke eisen, goed te kunnen doorgronden.

In gevallen waarin de uitvoerend arts geen behandelaar is van de patiënt, is het van belang dat in de verslaglegging voor de commissie wordt aangegeven hoe vaak en hoe uitvoerig de arts met de patiënt heeft gesproken.