Voorwoord bij de herziene versie

Naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 21 april 2020.

Dit is een versie van de EuthanasieCode 2018 die is aangepast naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad van 21 april 2020 betreffende een melding van euthanasie bij een patiënte met voortgeschreden dementie. De RTE hebben besloten naar aanleiding van die arresten de paragrafen Schriftelijke wilsverklaring en Patiënten met dementie van de EuthanasieCode 2018 te herzien.

Voor het overige is de EuthanasieCode 2018 ongewijzigd gelaten. De RTE zijn overigens voornemens om de EuthanasieCode op basis van andere nieuwe ontwikkelingen en ingekomen commentaar op de huidige versie, in 2021 te actualiseren. De RTE hebben echter besloten dat aanpassing van de EuthanasieCode aan de voornoemde arresten niet zo lang op zich kon laten wachten en daarom voor deze (tijdelijke) oplossing gekozen. Voor personen die liever een gedrukt exemplaar van de
EuthanasieCode 2018 gebruiken, is desgewenst een apart inlegvel te downloaden.

mr. J. Kohnstamm, coördinerend voorzitter RTE
Den Haag, oktober 2020