Oordeel 2016-03, huisarts, overige aandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënt, 30-40 jaar, was sprake van een verstandelijke beperking als gevolg van tubereuze sclerose. In de jaren voor het overlijden werden levermetastasen en progressieve tumorgroei in de buik vastgesteld. Er was sprake van een ondraaglijk lijden en patiënt verzocht om euthanasie.

Op verzoek van de arts hebben een ter zake deskundige arts en een gz-psycholoog onderzoek gedaan naar de wilsbekwaamheid van patiënt ten aanzien van zijn euthanasieverzoek. Zij concludeerden dat patiënt blijk gaf van inzicht in zijn situatie en van zijn perspectief en dat hij een zelfstandige keuze had kunnen maken en de gevolgen daarvan begreep. Zij stelden vast dat patiënt wilsbekwaam was.