Oordeel 2016-78, psychiater, psychiatrische aandoeningen, geen redelijke andere oplossing, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

De arts heeft een onafhankelijk psychiater geraadpleegd, die patiënt wilsbekwaam achtte ten aanzien van zijn euthanasieverzoek, maar nog behandelingsmogelijkheden aanwezig achtte. Zowel de twee eerdere behandelend psychiaters als de arts waren van mening dat er geen realistische behandelopties voor patiënt bestonden. Patiënt was niet meer gemotiveerd voor een behandeling. De arts heeft goed gemotiveerd aangegeven waarom zij zich niet kon vinden in het standpunt van de geraadpleegde, onafhankelijk psychiater.

Aandachtspunten: psychiatrie. Ondanks anders luidend oordeel onafhankelijke psychiater geen redelijke behandelingsmogelijkheden meer aanwezig en uitzichtloos lijden.