Orgaan- en weefseldonatie na euthanasie

De WTL doet geen uitspraken over wat er na euthanasie mag gebeuren met het lichaam en werpt daarmee geen belemmeringen op voor orgaan- en weefseldonatie. Echter, de voorgenomen donatieprocedure mag de zorgvuldigheid van de euthanasieprocedure niet beïnvloeden.

De donatie staat formeel los van de euthanasieprocedure, maar heeft wel invloed op de gang van zaken rond de euthanasie. Zo is het bij orgaandonatie veelal nodig dat de euthanasie in een ziekenhuis plaatsvindt.

In andere gevallen, zoals bij weefseldonatie zal het lichaam na de euthanasie vaak naar het ziekenhuis moeten worden overgebracht. De arts die met deze combinatie van euthanasie en donatie wordt geconfronteerd, moet de donatiewens van de patiënt met hem bespreken.

Daarna moet hij vóórdat de euthanasie plaatsvindt de procedure zorgvuldig afspreken met het ziekenhuis, in casu de transplantatiecoördinator.Vervolgens moet hij de patiënt en zijn naasten inlichten over de gang van zaken.

Er is een handleiding over dit onderwerp opgesteld die de arts kan ondersteunen bij de besluitvorming (zie voor meer informatie: transplantatiestichting.nl).