Coma/verlaagd bewustzijn

Voor het beantwoorden van de vraag of euthanasie mogelijk is wanneer de patiënt anders dan door palliatieve sedatie in coma of in een toestand van verlaagd bewustzijn raakt, is vooral het door de patiënt ervaren lijden van belang.

> zie over euthanasie en palliatieve sedatie

Coma:
Lijden veronderstelt de aanwezigheid van bewustzijn. Verkeert een patiënt in coma, dat wil zeggen een toestand waarin het bewustzijngeheel en al ontbreekt, dan kan hij geen lijden ervaren

Verlaagd bewustzijn:
Als een patiënt in een toestand van verlaagd bewustzijn verkeert, is het niet uitgesloten dat hij (ondraaglijk) lijdt. De Glasgow Coma Scale (GCS) biedt handvatten om (de mate van) verlaging van bewustzijn -en daarmee het mogelijke lijden- te bepalen; de GCS is opgenomen in KNMG-richtlijn, Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn. Utrecht, 2010.

coma of verlaagd bewustzijn
Coma-verlaagd bewustzijn