De commissies en de consulent

De commissies toetsen het handelen van de meldend arts, niet dat van de consulent. Wel kan de consulent worden gevraagd om vragen van de commissie te beantwoorden, schriftelijk of in een gesprek. Dat komt soms voor.

De KNMG heeft een klachtencommissie SCEN-artsen in het leven geroepen. Bij deze commissie kunnen belanghebbenden klachten indienen over het handelen van SCEN-artsen.

De commissies en de KNMG/SCEN hebben eens per jaar contact over de kwaliteit van de consulten en de consultatieverslagen in het algemeen. Heeft een commissie ernstige kritiek op de kwaliteit van een consultatieverslag dan kan zij de betreffende consulent rechtstreeks telefonisch of schriftelijk feedback geven. Dit is vooral aan de orde als een consulent bij herhaling verslagen maakt die (veelal dezelfde soort) vragen oproepen.

Omdat de meldend arts uiteindelijk verantwoordelijk is voor een consultatie(verslag) van voldoende kwaliteit, krijgt de meldend arts deze feedback in kopie. Indien de kwaliteit van de consultatieverslagen ook na feedback onvoldoende blijft, kan de commissie dit probleem met de naam van de SCEN-arts melden bij de KNMG/SCEN.