Code of Practice

De Code of Practice geeft een overzicht op hoofdlijnen van de aspecten, die de commissies relevant achten bij de uitoefening van hun wettelijke taak, het toetsen van meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

De Code of Practice is vooral van belang voor (uitvoerend) artsen en consulenten, maar kan ook voorzien in de informatiebehoefte van patiënten en andere geïnteresseerden. Daarnaast beogen de RTE’s hiermee ook een positieve bijdrage te leveren aan een zorgvuldige maatschappelijke discussie over het zelfgekozen levenseinde.