Niet voldaan aan de zorgvuldigheidseis

De commissie concludeert dat de arts niet heeft voldaan aan het vereiste om ten minste één andere, onafhankelijke arts te raadplegen, die patiënte heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen.

In het modelverslag schreef de arts dat er een actieve behandelrelatie noch collegiale relatie bestond tussen de arts en de consulent. Na ontvangst van het consultatieverslag constateerde de arts evenwel dat de consulent als patiënt in haar praktijk was ingeschreven. De arts nam meteen contact op met de consulent, die aangaf dat hij niet dacht dat dit tot problemen zou leiden. In de EuthanasieCode2018 is echter expliciet opgenomen dat een dergelijke relatie tussen arts en consulent eraan in de weg staat om als consulent op te treden.

Lees oordeel 2020-151