Nieuw gepubliceerde NVO's

Er zijn vandaag 8 nieuwe NVO's (niet vragen oproepend) op de site gepubliceerd.

In meldingen waarin de commissie van oordeel is dat de arts aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan heeft en die geen enkele vraag oproepen, wordt de arts vrijwel altijd in een korte brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van de beoordeling. De hieronder staande casus betreffen dergelijke meldingen. De tekst is dus niet een verzonden oordeel, maar een samenvatting van de casuïstiek van de betreffende melding.

2020-115
Ondraaglijk lijden op grond van cognitieve achteruitgang bij dementie, de arts, de onafhankelijk deskundige en de consulent achtten patiënt wilsbekwaam, zorgvuldig traject door arts van Expertisecentrum Euthanasie. 

2020-116
Uitvoering gebeurde door middel van een botnaald vanwege zeer moeilijk aan te prikken bloedvaten.

2020-120
Patiënt leed onder de zinloosheid van zijn situatie, de afhankelijkheid van anderen als gevolg van slechtziendheid en slechthorendheid, het gebrek aan perspectief en hij zag op tegen verdere fysieke achteruitgang.

2020-121
Patiënt met uitgezaaide prostaatkanker en blaaskanker.

2020-122
Na het eerste bezoek van de consulent heeft patiënt nog gewacht tot de uitvoering van zijn verzoek omdat hij nog enkele weken met zijn naasten wilde doorbrengen. Vanwege de verstreken tijd bezocht de consulent de man opnieuw en stelde vast dat nog altijd aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan.

2020-123
Gelet op de spraakproblemen van de vrouw, waarvan de verwachting was dat deze zouden verergeren, raadpleegde de arts in een vroeg stadium de consulent.

2020-124
Geen twijfel over de wilsbekwaamheid, maar de arts had zekerheidshalve een specialist ouderengeneeskunde geraadpleegd. 

2020-125
De arts stelde vast dat de vrouw somber was door de situatie waarin zij zich bevond, maar ondanks medicamenteuze behandeling hiervan bleef het euthanasieverzoek bestaan. De consulent stelde vast er geen sprake was van een depressie.