Nieuwe NVO-meldingen op de site

In meldingen waarin de commissie van oordeel is dat de arts aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan heeft en die geen enkele vraag oproepen, wordt de arts vrijwel altijd in een korte brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van de beoordeling.

De hieronder staande casus betreffen dergelijke meldingen. De tekst is dus niet een verzonden oordeel, maar een samenvatting van de casuïstiek van de betreffende melding.

2020-62
De arts heeft eerst getracht de eenzaamheid van patiënt aan te pakken, uiteindelijk verslechterde de toestand van patiënt.

2020-76
De arts, de consulent en geraadpleegde onafhankelijk specialist ouderengeneeskunde hadden geen twijfel over de wilsbekwaamheid.

2020-92
Patiënte was volledig zorgafhankelijk geworden en had nauwelijks nog eetlust waardoor zij zeer ernstig was vermagerd.

2020-93
Borstkanker bij hoogbejaarde patiënte.

2020-94
Hulp bij zelfdoding bij een patiënt die meerdere TIA’s en CVA’s doormaakte.

2020-95
Voortschrijdend verlies van functies door de ziekte van Parkinson.

2020-96
Hulp bij zelfdoding bij patiënte met COPD GOLD III met terugkerende luchtweginfecties.

2020-97
Toenemende chronische pijn op basis van degeneratieve afwijkingen door poly-artrose, patiënte wilde geen verder onderzoek naar mogelijke maligniteit.