Oordelen gepubliceerd

Vandaag zijn er vier nieuwe oordelen gepubliceerd.

2019-120
Ondraaglijk lijden op grond van cognitieve achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer. De arts, de consulent en geraadpleegde onafhankelijk klinisch geriater, hadden geen twijfel over de wilsbekwaamheid van patiënte.

2019-123
Een chronische erfelijke aandoening geeft patiënte een ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Patiënte leed o.a. aan het vooruitzicht in een zorginstelling te moeten worden opgenomen. Patiënte had verschillende (reeds overleden) familieleden die aan de ziekte hadden geleden en wenste het aftakelingsproces niet mee te maken.

2019-124
Patiënte leed ondraaglijk als gevolg van lichamelijk functieverlies op basis van de chronische aandoening Multiple Sclerose (MS). Zij had onvoldoende draagkracht om met de afhankelijkheid om te kunnen gaan.

2019-125
Patiënt werd blind als gevolg van een aangeboren oogaandoening. Hij werd afhankelijk van anderen en van hulpmiddelen hetgeen patiënt niet kon accepteren. Voor deze patiënt was het lijden ondraaglijk. Een onafhankelijke psychiater stelde vast dat er geen psychiatrische stoornis ten grondslag lag aan het feit dat hij zijn handicap niet kon accepteren.