Maatregelen Corona

Waar mogelijk passen we onze werkwijze aan vanwege de maatregelen tegen het Coronavirus.

Bereikbaarheid kantoor
De toegang tot onze kantoren is ernstig beperkt vanwege het in acht nemen van de Corona-maatregelen. Er is slechts één tot twee keer per week een medewerker aanwezig, die het strikt noodzakelijke doet en er zo voor zorgt dat de medewerkers die op afstand werken hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Op die wijze kunnen de meldingen beoordeeld worden.

Wij zijn dientengevolge telefonisch helaas slecht bereikbaar en verzoeken u om bij vragen gebruik te maken van ons contactformulier.

Artsen
Artsen zullen vanwege de beperkingen voorlopig geen ontvangstbericht van ons ontvangen van hun melding. Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn, maar het is helaas niet mogelijk daarin nu te voorzien.

Wij verzoeken de uitvoerend artsen hun (persoonlijke) e-mailadres en mobiele telefoonnummer in te vullen op het modelverslag, zodat communicatie per e-mail met beveiligde bestanden mogelijk is indien er aanvullende informatie nodig is.

GGD
De komende periode ontvangen de GGD's regelmatig een overzicht van de door ons ontvangen meldingen per mail.