Niet voldaan aan de zorgvuldigheidseis

De arts heeft niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseis bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder f WTL.

Toen de arts tijdens de uitvoering van de levensbeëindiging geen intraveneuze toegang bij patiënte kon vinden, diende hij de euthanatica toe in de arteria femoralis rechts. Door zijn gebrekkige voorbereiding week de arts af van de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding, augustus 2012 en koos hij voor een alternatieve toedieningsweg waaraan het risico was verbonden dat patiënte pijn zou ervaren.

Lees oordeel 2020-98

Lees zorgvuldigheidseis "medisch zorgvuldige uitvoering"