Somatische aandoening en psychische klachten

Patiënt had naast een somatische aandoening ook psychische klachten.

Het is de commissie gebleken dat de somatische klachten de hoofdzaak waren voor het  euthanasieverzoek van patiënt. De door de arts geraadpleegde onafhankelijk psychiater concludeerde namelijk dat er geen sprake was van actuele psychopathologie of een persoonlijkheidsstoornis, die op het euthanasieverzoek van invloed zouden kunnen zijn.

De commissie is van oordeel dat de arts tot de overtuiging kon komen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt, van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en dat er geen voor patiënt redelijke behandelmogelijkheden meer waren.

Lees oordeel 2019-78