Combinatie van hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging op verzoek

Toen patiënte 30 minuten na orale inname van de barbituraatdrank niet was overleden, heeft de arts, zoals afgesproken met patiënte, de euthanatica via een infuusnaald toegediend.

De arts heeft de hulp bij zelfdoding uitgevoerd met de middelen, in de hoeveelheid en op de wijze als aanbevolen in de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van augustus 2012.

Lees oordeel 2019-47

Lees KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van augustus 2012

Lees EuthanasieCode 2018: medisch zorgvuldige uitvoering