Niet voldaan aan de zorgvuldigheidseisen

De uitvoerend arts heeft geen kennis genomen van de verslagen

De arts die de levensbeƫindiging op verzoek heeft toegepast, behoort de euthanasie te melden (art.8 lid 1 Wtl). In casu heeft de arts in nauwe samenspraak met de behandelend psychiater, de euthanatica toegediend. De behandelend psychiater had tijdens de aanloop naar de euthanasie, een consulent en een onafhankelijk psychiater geraadpleegd. Hij deelde mondeling de inhoud van de desbetreffende verslagen met de arts. De commissie is van oordeel dat de arts in principe zelf de consulent had moeten raadplegen en op zijn minst het consultatieverslag had moeten lezen om zodoende zijn voorgenomen handelen te laten spiegelen.

Lees oordeel 2019-03