Nieuwe oordelen geplaatst

Vandaag zijn er 3 nieuwe oordelen geplaatst in verschillende categorieën

2019-06
De uitvoering van de levensbeëindiging vond plaats in een ziekenhuis, omdat patiënt zijn organen wilde doneren

2019-07
Ondraaglijk lijden op grond van cognitieve achteruitgang bij semantische dementie. De arts, specialist ouderengeneeskunde, en de consulent hadden ondanks de beperkte mogelijkheden tot communicatie geen twijfel over de wilsbekwaamheid van patiënte.

2019-10
Snel verlopend euthanasieproces bij een niet terminale aandoening bij een patiënt van hoge leeftijd.