Nieuw oordeel geplaatst

Vandaag is oordeel 2018-73 op de site geplaatst. Het betreft een levensbeëindiging op verzoek bij een patiënte met een psychiatrische aandoening. De arts heeft met grote behoedzaamheid gehandeld.

De behandelend psychiater bleek na overleg met een psychiater van de SLK bereid om het euthanasietraject van patiënte, die sinds haar jeugd bekend was in de psychiatrie en een zeer uitgebreide behandelvoorgeschiedenis had, te begeleiden.

De arts heeft zich gedurende de voorbereidingen en tijdens de uitvoering laten informeren en bijstaan door een consulent van de SLK. Na overleg met diverse behandelaren, intervisie met collega-psychiaters en andere leden van het multidisciplinaire team en op basis van het oordeel van de geraadpleegde onafhankelijke psychiater, concludeerde de arts dat er geen behandelmogelijkheden meer waren en dat het lijden naar heersend medisch inzicht uitzichtloos was.

Zowel de onafhankelijke psychiater, de consulent als de arts vonden patiënte wilsbekwaam ten aanzien van haar euthanasieverzoek.

Lees het hele oordeel