Nieuwe oordelen geplaatst

Vandaag zijn er twee oordelen geplaatst in de categorie "overige aandoeningen"

Oordeel 2019-23
Het betreft een jonge patiënt met een moeilijk te duiden ziektebeeld. Er werd geen duidelijke oorzaak voor het lijden gevonden. Zijn toestand ging zo achteruit dat er, volgens de arts, op een gegeven moment sprake was van uitzichtloos lijden. Ook waren geen andere oplossingen meer mogelijk. De arts is met grote behoedzaamheid te werk gegaan onder andere door nog een onafhankelijke psychiater te raadplegen om psychische aandoeningen uit te sluiten en wilsbekwaamheid te beoordelen.

Oordeel 2019-32
Patiënt leed ondraaglijk door de gevolgen van de ziekte van Lyme. Geen enkele interventie had enig soelaas gebracht.