Nieuwe oordelen

Oordelen 2018-90 en -97 zijn vandaag op onze site gepubliceerd.

2018-90
Stapeling van ouderdomsaandoeningen die voor patiënt de oorzaak was van het uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ondanks een mild cognitive impairment twijfelden arts noch consulent aan de wilsbekwaamheid van patiënt.

2018-97
Terughoudende opstelling SLK, in verband met aanvankelijk negatief advies consulent