Wijze van uitvoering

Vanaf vandaag staat de wijze van uitvoering als aparte categorie opgenomen op de site.

Op de pagina "oordelen" vindt u voortaan de categorie "wijze van uitvoering".

Met betrekking tot de uitvoering wordt onderscheid gemaakt tussen levensbeëindiging op verzoek (= de arts dient de middelen intraveneus toe) en hulp bij zelfdoding (= de patiënt neemt zelf de door de arts verstrekte barbituraatdrank oraal in).

De vandaag geplaatste oordelen hebben te maken met de wijze van uitvoering.

2019-41
Aanvankelijk wilde patiënte hulp bij zelfdoding en het euthanaticum zelf innemen. Nadat de arts had uitgelegd dat het plaatsen van een infuusnaald ook in dat geval noodzakelijk was en het voor patiënte niet meer mogelijk was in korte tijd een zekere substantie op te drinken, is het euthanaticum via een infuusnaald toegediend.

2019-48
Patiënte wilde aanvankelijk zelf via de orale methode het euthanaticum innemen maar was door haar ziekte niet meer in staat om te slikken. In overleg met patiënte is de barbituraatdrank via de al bestaande PEG-voedingssonde (een maagsonde door de buikwand) toegediend.

2019-55
De commissie heeft bij de arts nagevraagd op welke tijdstippen de euthanatica waren toegediend omdat de arts dit niet had vermeld op het modelverslag. Het is van belang dat de middelen in een kort tijdsbestek na elkaar worden toegediend om te voorkomen dat door herverdeling van het coma-inducerende middel over het lichaam de gewenste comadiepte of -duur niet wordt bereikt.