Afdoening door College van procureurs-generaal

Het oordeel  ‘niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen’ van de toetsingscommissie houdt in dat de arts bij het inwilligen van het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding niet in overeenstemming met de wettelijke zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld.

De commissie is verplicht om het oordeel te sturen naar het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze instanties beoordelen elk naar eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid of en zo ja welke stappen tegen de arts moeten worden ondernomen.

Het College van procureurs-generaal publiceert op zijn website (geanonimiseerd) zijn beslissing over de verdere afdoening van het oordeel van de RTE.