RTE overhandigen jaarverslag en Euthanasiecode aan minister en werkveld

Op 17 mei overhandigt Jacob Kohnstamm het gezamenlijk jaarverslag over 2017 en de nieuwe EuthanasieCode 2018 aan minister van VWS Hugo de Jonge en de artsenfederatie KNMG.

Na de overhandiging is er voor journalisten gelegenheid om vragen te stellen aan de minster van VWS en aan de coördinerend voorzitter van de toetsingscommissies.

Euthanasiecode 2018

De EuthanasieCode 2018 (EC) is een upgrade van de Code of Practice 2015 en is vooral bedoeld om artsen te helpen in de besluitvorming over  en de uitvoering van een euthanasieverzoek.

Inhoudelijk is de EC vooral aangescherpt waar het gaat om complexe casuïstiek, zoals bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen, bij patiënten van wie het verzoek om euthanasie afgeleid moet worden op grond van een schriftelijke wilsverklaring en bij patiënten die lijden aan een  psychiatrische aandoening.

Alle 14.000 huisartsen krijgen de EC 2018 toegestuurd. Hiermee wordt mede uitvoering gegeven aan de in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ geuite wens om meer kennis te geven over en bekendheid met de euthanasiewetgeving te realiseren.

Jaarverslag

In het jaarverslag gaat coördinerend voorzitter Kohnstamm in op de maatschappelijke discussies rondom euthanasie bij dementie en psychiatrische aandoeningen, worden de relevante landelijke cijfers over 2017 gepubliceerd en passeert de casuïstiek die belangrijk is vanwege de normontwikkeling de revue.

Aanmelden, tijd en locatie

De overhandiging gebeurt in het museum voor communicatie op de Zeestraat 82 in Den Haag, en duurt van 10.30 tot 11.15 uur. Als u deze bijeenkomst wilt bijwonen kunt u zich aanmelden via ma.v.toor@toetscie.nl.