‘Zorgvuldig’ ondanks niet-eenduidige wilsverklaring en afwijken richtlijn

De commissie is tot het oordeel ‘zorgvuldig’ gekomen in een casus bij vergevorderde dementie waarbij euthanasie is toegepast op grond van een schriftelijke wilsverklaring en in afwijking van de Richtlijn KNMG/KNMP.

Schriftelijke wilsverklaring

De commissie ondersteunt de uitleg zoals deze werd gegeven door de naasten, door de oorspronkelijke huisarts en door de SCEN- consulent van de niet geheel eenduidige schriftelijke wilsverklaring. Op basis daarvan meent de commissie dat er op het moment van de levensbeëindiging evident sprake was van omstandigheden zoals geschetst in de wilsverklaring. De arts heeft op grond daarvan tot de overtuiging kunnen komen dat sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek.

Afwijking Richtlijn KNMG/KNMP

Het was niet mogelijk om een infuus bij patiënt aan te brengen als hij bij bewustzijn was, vanwege zijn grote angst voor iedere aanraking. De arts is daarom in de voorbereiding van de Richtlijn afgeweken door geen venflon in te brengen voorafgaand aan de hulp bij zelfdoding. Naar het oordeel van de commissie heeft de arts in dit bijzondere geval de hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig uitgevoerd.

Naar het oordeel