Tweede consulent geraadpleegd

Meningsverschil tussen arts en eerste consulent. Arts raadpleegde goed onderbouwd een tweede consulent

Twee maanden voor de levensbeëindiging kwam de eerste consulent tot de conclusie dat de uitzichtloosheid nog niet voldoende was aangetoond en mogelijk zou een specialist ouderengeneeskunde nog (proef)behandelingen kunnen voorstellen. Patiënte wees dit voorstel gemotiveerd af.

Omdat ook de arts ervan was overtuigd dat verbetering niet redelijkerwijs te verwachten viel en dat het lijden van patiënte ondraaglijk en uitzichtloos was, besloot zij om een tweede SCEN-arts te raadplegen.

Zoals in de Euthanasiecode 2018 staat vermeld, kan de arts besluiten om bij een verschil van mening tussen de arts en de consulent een andere consulent te raadplegen.
 

Zie verdere tekst oordeel 2018-64