Stapeling ouderdomsaandoeningen

Bij de oordelen 2018-66 en 2018-68 was sprake van een patiënt met een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

Een stapeling van ouderdomsaandoeningen is de optelsom van één of meer van deze aandoeningen en daarmee samenhangende klachten, die zich kenmerken doordat die zich -in de regel- op hogere leeftijd openbaren.

Deze optelsom van aandoeningen kan een lijden doen ontstaan dat in samenhang met de ziektegeschiedenis, de biografie, de persoonlijkheid, het waardepatroon en de draagkracht van de (oudere) patiënt door déze patiënt als uitzichtloos en ondraaglijk wordt ervaren.                                          

De stapeling van ouderdomsaandoeningen dient nadrukkelijk te worden onderscheiden van de ‘voltooidleven’ problematiek. Bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen is sprake van een medische grondslag voor het lijden van de patiënt. De euthanasiewet eist dit. Bij een euthanasieverzoek puur op grond van voltooid leven ontbreekt de medische grondslag voor het lijden.  

De RTE kwam in beide oordelen tot de conclusie dat de arts ‘zorgvuldig’ heeft gehandeld.