12 nieuwe uitspraken gepubliceerd

De toetsingscommissies hebben 12 nieuwe uitspraken op de website gepubliceerd. In de onderstaande tabel leest u welke uitspraken dat zijn, welk type arts de meldend arts is, wat de aandoening was en welke zorgvuldigheidseis een belangrijke rol speelt in deze uitspraak.

Selectie door de publicatiecommissie

Uit alle uitspraken die de toetsingscommissies doen selecteert de publicatiecommissie relevante uitspraken om te publiceren. Dit doet zij op basis van diverse criteria. Een aanleiding om te publiceren is bijvoorbeeld een zorgvuldigheidseis die een belangrijke rol speelt in de uitspraak, of een opvallende aandoening.

2015-87 Huisarts Dementie

Onafhankelijke arts geraadpleegd

Vrijwillig en weloverwogen verzoek

2015-89 Huisarts Psychiatrisch Uitzichtloos en ondraaglijk lijden
2015-91 Huisarts Kanker

Medisch zorgvuldig uitgevoerd

Vrijwillig en weloverwogen verzoek

2015-92 Huisarts Kanker

Zorgvuldigheidseisen algemeen

Vrijwillig en weloverwogen verzoek

2015-97 Arts Hart- en vaataandoeningen Geen redelijke andere oplossing
2015-98 Specialist ouderengeneeskunde Dementie Vrijwillig en weloverwogen verzoek
2015-99 Huisarts

Overige aandoeningen

Aandoeningen van het zenuwstelsel

Psychiatrisch

Vrijwillig en weloverwogen verzoek

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden

2015-100 Huisarts Kanker

Zorgvuldigheidseisen algemeen

Vrijwillig en weloverwogen verzoek

2015-102 Huisarts

Overige aandoeningen

Psychiatrisch

Geen redelijke andere oplossing

Vrijwillig en weloverwogen verzoek

2015-103 Arts Psychiatrisch

Geen redelijke andere oplossing

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Vrijwillig en weloverwogen verzoek

2015-106 Huisarts Kanker Vrijwillig en weloverwogen verzoek
2015-109 Huisarts Psychiatrisch

Vrijwillig en weloverwogen verzoek

Geen redelijke andere oplossing