Home > Over de toetsingscommissies

Over de toetsingscommissies

Er zijn vijf regionale toetsingscommissies euthanasie:

 • Regio 1: Groningen, Friesland, Drenthe en BES-eilanden 
  (secretariaat gevestigd in Groningen)
 • Regio 2: Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland
  (secretariaat gevestigd in Arnhem)
 • Regio 3: Noord-Holland
  (secretariaat gevestigd in Den Haag)
 • Regio 4: Zuid-Holland en Zeeland
  (secretariaat gevestigd in Den Haag)
 • Regio 5: Noord-Brabant en Limburg
  (secretariaat gevestigd in Arnhem)

De regionale toetsingscommissies zijn bevoegd om een melding van euthanasie of hulp bij zelfdoding van een arts te toetsen. De plaats van overlijden door euthanasie of hulp bij zelfdoding bepaalt welke commissie de euthanasiemelding toetst.
De toetsingscommissies zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming over de euthanasiemelding. Lees meer...

Samenstelling

Elke commissie bestaat uit een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter) en hun plaatsvervangers. Zij beoordelen of de arts, die de euthanasie uitvoerde of de hulp bij zelfdoding verleende, zich heeft gehouden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Een commissie wordt ondersteund door een secretaris (een jurist). De secretaris  heeft in de vergadering een adviserende stem.

Geheimhoudingsplicht

De leden en plaatsvervangend leden van de commissie hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens waarover zij bij de taakuitvoering de beschikking krijgen. Tenzij een wettelijk voorschrift hen verplicht tot mededeling of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit (bijvoorbeeld nadere inlichtingen verstrekken aan de officier van justitie).

Voor de medewerkers van het secretariaat geldt een afgeleide geheimhoudingsplicht: deze wordt afgeleid van de geheimhoudingsplicht van de leden die zij ondersteunen. De geheimhoudingsplicht van de medewerkers van het secretariaat ligt tevens verankerd in hun aanstelling als ambtenaar en de eed die zij in dat kader hebben afgelegd.

Jaarverslag

Jaarlijks brengen de toetsingscommissies een verslag uit waarin zij verantwoording afleggen over hun werkzaamheden. In dit jaarverslag wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de toetsingscommissies het handelen van de arts beoordelen, die de euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft gemeld.

Op verzoek verlenen de toetsingscommissies medewerking aan congressen, symposia en de opleiding voor consulent van Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN). Daarnaast kunnen de toetsingscommissies een bijdrage leveren aan de publicatie van diverse artikelen in medische, ethische en juridische literatuur.